Reklamacja towaru

Wszytkie zakupione u Nas towary podlegają rękojmi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta

Jak wykonać procedurę reklamacji?

1. Pobierz oraz wypełnij formularz reklamacyjny. Kliknij aby wydrukować formularz reklamacyjny. W wyznaczonym miejscu dołącz dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT, który jest niezbędny do uruchomienia procedury reklamacji.

2. Odeślij do Nas towar przeznaczony do reklamacji wraz z dołączonym formularzem na adres: Sklep LMOptics, 92-516 Łódź, ul. Puszkina 6a. Koszt przesyłki pokrywa osoba składająca reklamację.

3. W ciągu 14 dni od otrzymania towaru informujemy klienta o decyzji posiłkując się opinią niezależnego rzeczoznawcy.